Sala Doświadczenia Świata

Nowoczesne pomieszczenie do stymulacji zmysłów

Jest to pomieszczenie, które zostało wyposażone w urządzenia służące do stymulacji zmysłów. Sala Doświadczania Świata nawiązuje do prenatalnego środowiska życia człowieka i służy do prowadzenia m.in. terapii polisensorycznej.

Głównym celem jest danie dziecku możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń, a także miłe spędzanie czasu w atmosferze pełnego relaksu. Głównymi odbiorcami terapii w Sali Doświadczania Świata są osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnością oraz z deficytami: zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, porażeniem mózgowym, zespołem Downa itd. 

miriada-stroszek_169