KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

Sala Doświadczenia Świata


W naszym przedszkolu została zorganizowana Sala Doświadczania Świata. Jest to pomieszczenie, które zostało wyposażone w urządzenia służące do stymulacji zmysłów. Sala Doświadczania Świata nawiązuje do prenatalnego środowiska życia człowieka i służy do prowadzenia m.in. terapii polisensorycznej. Głównym celem jest danie dziecku możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń, a także miłe spędzanie czasu w atmosferze pełnego relaksu. Głównymi odbiorcami terapii w Sali Doświadczania Świata są osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnością oraz z deficytami: zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, porażeniem mózgowym, zespołem Downa itd. Niepełnosprawna osoba w Sali Doświadczania Świata posiada wolność wyboru tych bodźców, które są dla niej najprzyjemniejsze, na których chce się koncentrować i którymi pragnie się zajmować. Motywacją wyborów nie są działania terapeutów, lecz elementy tworzące salę. Oddziałują one korzystnie na poznawcze, zmysłowe i fizyczne niepełnosprawności i umożliwia odprężenie lub stymulację. Pobyt w Sali daje szansę na chłonięcie, badanie i kontrolowanie szerokiego zakresu bodźców zmysłowych w przystępnym otoczeniu. Zwiększa poczucie zaufania i odprężenie, dając możliwość cieszenia się doznaniami zmysłowymi. W bezpiecznym, wygodnym otoczeniu podstawowe zmysły są pobudzane muzyką, efektami świetlnymi i łagodnymi wibracjami. Pozytywne działania przenoszą się w inne sytuacje i w konsekwencji stymulacja i interakcja prowadzą do poprawy komunikacji.
Seans w tejże sali – dla osób sprawnych – jest doskonałym środkiem doraźnym służącym wyciszeniu i relaksacji.