"Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola. Po wypełnieniu formularza nasz Dział Rekrutacji skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia dostępności miejsc.
Kwota wpisowego wynosi 100 złotych- numer konta do wpłat zostanie przesłany do Państwa droga mailową w dalszym etapie rekrutacji."

Dane dziecka

Adres zamieszkania

Adres zameldowania

DANE MATKI (opiekuna prawnego)

DANE OJCA (opiekuna prawnego)

INFORMACJE DODATKOWE

Pobyt dziecka w placówce (tak/nie)

KLAUZULA INFORMACYJNA