Język Angielski

English adventures – czyli nasze przygody z językiem angielskim

Zajęcia z języka angielskiego w naszym przedszkolu odbywają się codziennie, a programem językowym objęte są dzieci w wieku od trzech do sześciu lat.

Bazując na najnowszych badaniach językoznawców i psychologów, dowodzących, iż dzieci w wieku przedszkolnym posiadają wyjątkowe zdolności intonacyjno-artykulacyjne (szybciej osiągają płynność w mówieniu i mają lepszą wymowę), dążymy do tego, aby w jak najpełniejszym stopniu rozbudzać w małych uczniach chęć poznawania nowego języka oraz sprawić, aby podchodzili do niego w sposób naturalny, tak jak do języka ojczystego. Dlatego naszym założeniem jest zapewnienie wychowankom codziennego kontaktu z angielskimi słowami i zwrotami.

Dziecko poprzez nieustanną ekspozycję na język, „osłuchanie” i oswajanie się z jego brzmieniem, melodią i strukturą kształtuje sprawność rozumienia usłyszanej treści, a także zaczyna posługiwać się nim w celach komunikacyjnych (potrafi odpowiadać na zadanie pytania, opisuje swoje uczucia).

miriada_8__126
miriada_8__125

Nauczyciel przedszkolny poprzez swoje działania zapewnia dobry start językowy dziecka. W naszej placówce wykorzystujemy metody edukacyjne dopasowane do stopnia rozwoju intelektualnego i emocjonalnego naszych wychowanków oraz ich potrzeb. Dlatego też nauczanie grup młodszych (3-latki) bazuje na zabawie, prostych piosenkach, wierszykach, historyjkach i ruchu (nauka poprzez aktywizację całego ciała).

Grupy starsze poznają słownictwo i zwroty dotyczące tematów im bliskich, świata, który ich otacza. Nauczyciel dba o to, by zajęcia były zawsze atrakcyjne tematycznie i ciekawe, następnie pobudza do samodzielnego  eksperymentowania z językiem, formułowania pytań i odpowiedzi.

 

Nasze obserwacje i sugestie metodyczne staramy się na bieżąco przekazywać rodzicom, którzy mają corocznie możliwość uczestnictwa w zajęciach otwartych, cieszących się dużym zainteresowaniem i pozytywnym przyjęciem.

Słuszność naszych zabiegów metodycznych potwierdzają ankiety przeprowadzane wśród rodziców, którzy obserwują u swoich pociech próby wykorzystywania języka angielskiego w środowisku domowym.

Rodzice mogą również śledzić tematykę zajęć na bieżąco dzięki „Kącikowi języka angielskiego” w formie gazetki, na której nauczyciel zamieszcza notatki o aktualnie omawianych treściach programowych oraz plansze obrazkowe z nauczanym słownictwem bądź tekstami piosenek.

Zajęcia odbywają się w specjalnie przystosowanej sali języka angielskiego, wyposażonej w niezbędny sprzęt magnetofonowy oraz biblioteczkę językową.
Z naszych doświadczeń wynika, iż nauka języka stanowi dla dzieci doskonałą zabawę, a także pozwala kształtować wiarę we własne siły i możliwości. Wierzymy, że pozytywne wrażenia w zakresie nauczania języka angielskiego, wyniesione z naszej placówki zaowocują wśród naszych wychowanków chęcią rozwijania umiejętności językowych na dalszych szczeblach edukacji.

miriada_6_086