Plastyka

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w bloku jednogodzinnym.

Celem zajęć plastycznych prowadzonych w naszym przedszkolu jest pobudzenie u dzieci spontanicznego wyrażania uczuć, pokazanie możliwości wypływających z różnych technik, rozbudzenie zainteresowania kolorem, kształtem, fakturą i materią , pobudzanie do samodzielnej twórczej aktywności.

 

Zajęcia mają na celu stymulować postawę twórczą, dawać dobrą zabawę i przekazywać podstawowe wiadomości o otaczającej je rzeczywistości, również tej ujętej w sposób plastyczny.

 

Zadaniem tych zajęć jest zapoznanie ich z samym przedmiotem plastyki jako działaniem. Pokazanie jak przyjemna może być czynność wylewania farby na czystą kartkę papieru i jeszcze większe odczuwanie radości gdy przypadkiem „coś” z tej plamy na oczach dziecka zostało uformowane.

miriada_4_104