Miriada Zabrze

Szeroki program dla dzieci

Otoczone drzewami i zielenią, jest miejscem nie tylko nauki, ale i wypoczynku dla naszych podopiecznych. W przedszkole posiada ogród z placem zabaw, gdzie dzieci spędzają beztroskie chwile na zabawach. W pobliżu przedszkola usytuowane są Teatr Nowy, Filharmonia i Multikino – najczęściej odwiedzane przez naszych milusińskich miejsca.

 

Placówka posiada duże przestronne sale wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne sprzyjające rozwojowi wielokierunkowej aktywności dziecka. Przedszkole utrzymuje aktywny kontakt z rodzicami, jest otwarte na wszelkie propozycje i nowości, które płyną ze środowiska rodzinnego. Organizowane są zajęcia otwarte, uroczystości, na które zapraszane są rodziny dzieci.

Posiadmy

mirida-zabrze-2015_061
mirida-zabrze-2015_085 (1)

Prowadzone Zajęcia

Zajęcia w naszym Przedszkolu przygotowywane są zgodnie z aktualną Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego. W swojej pracy stosujemy szeroki wachlarz metod:
 • Pedagogikę zabawy
 • Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne R. Labana, A i M. Kniessów, M. H. Knillów C. Orffa, MDS M. Bogdanowicz
 • „Dziecięcą matematykę” E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E. Zielińskiej
 • Elementy Glottodydaktyki B. Rocławskiego
 • Edukację Przez Ruch D. Dziamskiej
 • Metody aktywizujące
Dzieci uczą się poprzez zabawę. Uczymy samodzielności i podpowiadamy, jak pokonywać trudności, wpajamy zasady bezpieczeństwa. Stymulujemy dzieci do twórczego myślenia i działania w podejmowaniu różnorodnych aktywności, wpływających na rozwój ich osobowości. Wykorzystujemy również innowacje, które pozwalają rozwijać twórcze zdolności, spostrzeżenia i zainteresowania dziecka. W tym celu prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem techniki multimedialnej.

Signature practices

W kolorowych i dobrze wyposażonych salach dzieci rozwijają się ruchowo, społecznie i poznawczo, zdobywają umiejętności i wiedzę zgodnie z indywidualną drogą rozwoju. Pomagają im w tym m.in.
 • zajęcia dydaktyczne
 • plastyczne
 • umuzykalniająco-ruchowe
 • zajęcia z języka angielskiego oraz warsztaty ceramiczne
 • zajęcia taneczne
 • judo i szachy
Zajęcia prowadzone w naszym Przedszkolu przygotowują dzieci do wyrażania emocji, przezywania sukcesów i radzenia sobie z porażkami. Dążymy do osiągnięcia przez dzieci gotowości szkolnej oraz sukcesów w szkole i poza nią.
Galeria

Nasze dzieci