Ados-2 nazywany jest „Złotym standardem” diagnoz Autyzmu. Jest to badanie, które stosuje się w diagnozowaniu dzieci(od 12 miesiąca życia), młodzieży i dorosłych.

Podczas diagnozy ocenia się zachowania charakterystyczne dla zaburzeń ze spektrum Autyzmu, zwraca się uwagę na komunikację, społeczne interakcje oraz powtarzalne lub ograniczone zachowania.

Jeżeli Twoje dziecko:
1. Unika kontaktu z innymi, nie patrzy Ci w oczy, nie chce i nie lubi się przytulać.

2. Nie reaguje na swoje imię, przywołanie.

3. Nie wskazuje na przedmiot, nie mówi o swoich potrzebach.

4. Ma zaburzoną mowę, nie próbuje się komunikować.

5. W jego zabawie przeważają schematy np. fiksacje na określoną zabawkę lub przedmiot.

6. Jest nadwrażliwe lub podwrażliwe na bodźce sensoryczne.

Przyjdź do naszej poradni.