Miriada Bytom Stroszek

Szeroki program dla dzieci

Nasze Przedszkole mieści się w przestronnym, dwupiętrowym budynku, przy którym jest piękny, dobrze wyposażony ogród.

 

Dzieci mają do swojej dyspozycji szatnie z indywidualnymi szafkami, , salą gimnastyczną a przede wszystkim kolorowymi i jasnymi salami (przy których są łazienki) wyposażonymi w nowoczesne meble, atrakcyjne pomoce dydaktyczne, gry i zabawki uporządkowane w kącikach aktywności dziecięcej, wykorzystywane, m.in. podczas zajęć i zabaw tematycznych, ruchowych, samorzutnych, itp.

Posiadmy

Przedszkole Miriada Bytom Stroszek
mirida-zabrze-2015_085 (1)

Prowadzone Zajęcia

Zajęcia w naszym Przedszkolu przygotowywane są zgodnie z aktualną Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego. W swojej pracy stosujemy szeroki wachlarz metod:
 • Pedagogikę zabawy
 • Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne R. Labana, A i M. Kniessów, M. H. Knillów C. Orffa, MDS M. Bogdanowicz
 • „Dziecięcą matematykę” E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E. Zielińskiej
 • Elementy Glottodydaktyki B. Rocławskiego
 • Edukację Przez Ruch D. Dziamskiej
 • Metody aktywizujące
Dzieci uczą się poprzez zabawę. Uczymy samodzielności i podpowiadamy, jak pokonywać trudności, wpajamy zasady bezpieczeństwa. Stymulujemy dzieci do twórczego myślenia i działania w podejmowaniu różnorodnych aktywności, wpływających na rozwój ich osobowości. Wykorzystujemy również innowacje, które pozwalają rozwijać twórcze zdolności, spostrzeżenia i zainteresowania dziecka. W tym celu prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem techniki multimedialnej.
W kolorowych i dobrze wyposażonych salach dzieci rozwijają się ruchowo, społecznie i poznawczo, zdobywają umiejętności i wiedzę zgodnie z indywidualną drogą rozwoju. Pomagają im w tym m.in.
 • zajęcia dydaktyczne
 • plastyczne
 • umuzykalniająco-ruchowe
 • zajęcia z języka angielskiego oraz warsztaty ceramiczne
 • zajęcia taneczne
 • judo i szachy
Zajęcia prowadzone w naszym Przedszkolu przygotowują dzieci do wyrażania emocji, przezywania sukcesów i radzenia sobie z porażkami. Dążymy do osiągnięcia przez dzieci gotowości szkolnej oraz sukcesów w szkole i poza nią.
Galeria

Nasze dzieci