Szeroki program dla dzieci

W naszym przedszkolu znajdują się cztery przestronne sale zajęć oraz sala gimnastyczna wyposażona w sprzęt sportowy wykorzystywany do ćwiczeń, gimnastyki korekcyjnej, zabaw ruchowych, zajęć rytmicznych i terapii SI.

Przedszkole posiada gabinet logopedyczny, gabinet psychologa oraz Sale Doświadczania Świata.

Sale dydaktyczne są przestronne i bardzo jasne, wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

W salach znajdują się kolorowe meble, stoliki i krzesełka dostosowane do wzrostu i potrzeb dzieci.

W szatni, każde dziecko ma swoją, indywidualną szafkę.


Zadzwoń do Nas

Posiadmy

 • Dużą salę gimnastyczną wyposażoną w sprzęt rehabilitacyjny​
 • Sala Doświadczeń Świata
 • Gabinet Logopedyczny
 • Gabinet psychologa
 • Terapia SI
 • Bogato wyposażony i duży ogród z placem zabaw​

przedszkole miriada bytom
mirida-zabrze-2015_085 (1)

Sposób prowadzenia zajęć

Zajęcia w naszym Przedszkolu przygotowywane są zgodnie z aktualną Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego. W swojej pracy stosujemy szeroki wachlarz metod:

 • Pedagogikę zabawy
 • Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
  R. Labana, A i M. Kniessów, M. H. Knillów C. Orffa, MDS M. Bogdanowicz
 • „Dziecięcą matematykę” E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E. Zielińskiej
 • Elementy Glottodydaktyki B. Rocławskiego
 • Edukację Przez Ruch D. Dziamskiej
 • Metody aktywizujące

Dzieci uczą się poprzez zabawę. Uczymy samodzielności i podpowiadamy, jak pokonywać trudności, wpajamy zasady bezpieczeństwa. Stymulujemy dzieci do twórczego myślenia i działania w podejmowaniu różnorodnych aktywności, wpływających na rozwój ich osobowości. Wykorzystujemy również innowacje, które pozwalają rozwijać twórcze zdolności, spostrzeżenia i zainteresowania dziecka. W tym celu prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem techniki multimedialnej.

Organizowane zajęcia

W kolorowych i dobrze wyposażonych salach dzieci rozwijają się ruchowo, społecznie i poznawczo, zdobywają umiejętności i wiedzę zgodnie z indywidualną drogą rozwoju. Pomagają im w tym m.in.

 • zajęcia dydaktyczne
 • plastyczne
 • umuzykalniająco-ruchowe
 • zajęcia z języka angielskiego oraz warsztaty ceramiczne
 • zajęcia taneczne
 • judo i szachy

Zajęcia prowadzone w naszym Przedszkolu przygotowują dzieci do wyrażania emocji, przezywania sukcesów i radzenia sobie z porażkami.

Dążymy do osiągnięcia przez dzieci gotowości szkolnej oraz sukcesów w szkole i poza nią.


Galeria

Nasze dzieci