KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

Zajęcia

mirida-zabrze-2015_085Zajęcia w naszym Przedszkolu przygotowywane są zgodnie z aktualną Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego. W swojej pracy stosujemy szeroki wachlarz metod: pedagogikę zabawy, Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, R. Labana, A i M. Kniessów, M. H. Knillów C. Orffa, MDS M. Bogdanowicz, „Dziecięcą matematykę” E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, elementy Glottodydaktyki B. Rocławskiego, Edukację Przez Ruch D. Dziamskiej oraz metody aktywizujące. Dzieci uczą się poprzez zabawę.

Uczymy samodzielności i podpowiadamy, jak pokonywać trudności, wpajamy zasady bezpieczeństwa. Stymulujemy dzieci do twórczego myślenia i działania w podejmowaniu różnorodnych aktywności, wpływających na rozwój ich osobowości. Wykorzystujemy również innowacje, które pozwalają rozwijać twórcze zdolności, spostrzeżenia i zainteresowania dziecka. W tym celu prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem techniki multimedialnej.

W kolorowych i dobrze wyposażonych salach dzieci rozwijają się ruchowo, społecznie i poznawczo, zdobywają umiejętności i wiedzę zgodnie z indywidualną drogą rozwoju. Pomagają im w tym m.in. zajęcia dydaktyczne, plastyczne, umuzykalniająco-ruchowe, zajęcia z języka angielskiego oraz warsztaty ceramiczne, zajęcia taneczne, judo i szachy. Zajęcia prowadzone w naszym Przedszkolu przygotowują dzieci do wyrażania emocji, przezywania sukcesów i radzenia sobie z porażkami. Dążymy do osiągnięcia przez dzieci gotowości szkolnej oraz sukcesów w szkole i poza nią.

no images were found