KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

Zajęcia w ramach WDN

23 października 2017

W dniu 20.10.2017 r. odbyły się zajęcia w ramach WDN w grupie VII,
dzieci 5-6 letnich, „Żabki” prowadzone przez panią Mariettę K.

Dzieci wykazały się wiedzą na temat aktualnej pory roku
oraz znajomości zwierząt i roślinności, które można spotkać w lesie.

Zabawom oraz zagadkom towarzyszyło rozwijanie
umiejętności matematycznych, rozpoznawania cyfr,
rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej,
rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
oraz umiejętności współdziałania w zespole.

Na koniec zajęć dzieci mogły wykazać się swoją wiedzą
i inwencją twórczą poprzez wykonanie wspólnie
ze swoim zespołem pracy plastycznej pt. „Grzybki”
wykorzystując różnorodny materiał plastyczny.

Dodany przez Przedszkole Miriada

kategorie: ,