KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

Zajęcia Teatralne

 

W naszym przedszkolu staramy się rozbudzać u dzieci zainteresowania teatrem, książką, rozwijać umiejętność słuchania, rozumienia treści tekstów literackich, wzbogacać język oraz sposób wypowiadania się i wyrażania emocji. Poprzez zajęcia teatralne oparte na literaturze dziecięcej wyzwalamy w naszych wychowankach aktywność twórczą. Zabawy teatralne stwarzają doskonałe warunki rozwoju uczuć dziecka, szczególnie społeczno – moralnych i estetycznych. Wpływają na rozwój mowy i myślenia. Wyzwalają radość twórczego, zespołowego działania.

 

Cele:

  • Zapoznanie dzieci z rodzajami teatru przedszkolnego oraz wartościami artystycznymi i wychowawczymi.
  • Przybliżenie dzieciom reguł prawidłowej higieny ciała i aparatu głosowego dzieci.
  • Zapoznanie dzieci z zasadami profesjonalnego prowadzenia zajęć teatralnych.
  • Zapoznanie dzieci z przestrzenią sceniczną.

Planowane efekty:

  • dzieci znają rodzaje teatru przedszkolnego i potrafią omówić ich zasady,
  • dzieci potrafią przedstawić wartości artystyczne i wychowawcze, jakie zawierają się w poszczególnych rodzajach teatru przedszkolnego.
  • dzieci znają podstawowe elementy profesjonalnego prowadzenia zajęć teatralnych.