KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

Zajęcia muzyczno- rytmiczne

6 maja 2018

W maju odbyły się otwarte zajęcia muzyczno- rytmiczne.

W trakcie zajęć nasi podopieczni zaprezentowali umiejętności,
które zdobyli na zajęciach umuzykalniających – wyklaskiwaliśmy rytm,
nazywaliśmy poznane wartości muzyczne, graliśmy jako orkiestra
na instrumentach perkusyjnych oraz prezentowaliśmy poznane tańce.

Zmieniliśmy się Indian, przeobraziliśmy w zwierzątka,
popłynęliśmy statkiem w nieznane jako piraci
oraz przemieniliśmy się w króla i królową.

Na koniec zajęć wspólnie bawiliśmy się z Rodzicami wykorzystując
metodę Klanzy, aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss
czy zabaw integracyjnych.

Dodany przez Przedszkole Miriada

kategorie: ,