KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

Wczesne wspomaganie rozwoju

     Chcąc zaspokoić potrzeby zarówno dzieci jak i ich rodziców prowadzimy w naszej placówce zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Jest to kompleksowa, wielospecjalistyczna i ciągła pomoc dzieciom o różnych potrzebach edukacyjnych.Pomoc tą oferujemy dzieciom posiadającym Opinię o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju.Zakres Wczesnego Wspomagania Rozwoju dotyczy rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania percepcji wzrokowej i słuchowej, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w danym środowisku.

 

 

Oferujemy pomoc dla rodziców w zakresie

 • wsparcia w procesie pełnej akceptacji dziecka o specjalnych potrzebach
 • instruktażu i porad w zakresie działań terapeutycznych

 

 

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów

 • oligofrenopedagog, surdopedagog
 • neurologopeda
 • rehabilitant
 • psycholog kliniczny

 

W swojej pracy wykorzystują następujące metody

 • metodę Ruchu Rozwijającego Veroniki Sherborn
 • metodę Knillów
 • relaksację
 • muzykoterapię
 • arteterapię
 • elementy Metody Behawioralnej
 • integrację sensoryczną

Specjaliści prowadzą zajęcia w oparciu o przygotowany na podstawie diagnozy indywidualny program terapeutyczny.