KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

Warsztaty dla nauczycieli

26 marca 2014

20 marca 2014 r. w przedszkolu w ramach WDN, odbyły się warsztaty dla nauczycieli preferujących metody aktywnej pracy z grupą dzieci. Głównym celem spotkania było zapoznanie z istotą kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii – Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej. W trakcie warsztatów nauczyciele mieli okazję doświadczyć, że podejmowane przez dzieci podczas zajęć formy aktywności wspierają ich rozwój w czterech sferach jednocześnie: poznawczej, społecznej, emocjonalnej i fizycznej. System Edukacja przez ruch wspiera rozwój pamięci długotrwałej. Usprawnia i koryguje zaburzone funkcje dziecka, wspomaga rozwój jego zdolności i zainteresowań. Zapewnia każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu, poczucie akceptacji i przynależności do wspólnoty…

no images were found

Dodany przez Przedszkole Miriada

kategorie: ,