KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

Warsztaty dla nauczycieli

18 marca 2017

Nauczyciele, wychowawcy, są zobowiązani do ciągłego dokształcania się, poszukiwania nowych rozwiązań, innowacyjnych form aktywizujących swoich podopiecznych.

W związku z tym, w dniu 14.03.2017 w Przedszkolu „Miriada 2” Filia w Bytomiu Stroszku zostało zorganizowane szkolenie pogłębiające wiedzę z zakresu systemu „Edukacja przez ruch” Pani D. Dziamskiej
pt. „Zabawy z systemu Edukacja przez ruch z wykorzystaniem tekstów literackich”.
W warsztatach uczestniczyli nauczyciele z Przedszkola „Miriada” oraz metodyk wychowania przedszkolnego, mgr Barbara Kominek. Głównym celem spotkania było przedstawienie praktycznego zastosowania wybranych technik systemu EPR.
Szkolenie przygotowała i przeprowadziła mgr Gabriela Janerka.

Dodany przez Przedszkole Miriada

kategorie: , , ,