KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

V Festiwal Taneczny dla dzieci niepełnosprawnych „Zabrzański Paradance”

11 czerwca 2019

W dniu 10 czerwca w siedzibie Teatru Nowego w Zabrzu
odbył się V Festiwal Taneczny dla dzieci niepełnosprawnych
„Zabrzański Paradance”.

Organizatorem była Rada Dzielnicy Centrum Północ w Zabrzu
przy współpracy z Niepublicznym Językowo- Sportowym Przedszkolem
z Oddziałami Integracyjnymi „MIRIADA” w Zabrzu.
Festiwal objęty był patronatem Prezydenta Zabrza Małgorzaty
Mańka- Szulik i miał charakter wydarzenia artystycznego.

Głównym celem festiwalu była prezentacja i promocja
dokonań artystycznych dzieci niepełnosprawnych.

Uroczyste otwarcie festiwalu rozpoczęła grupa teatralna „Bajkowy Teatrzyk”
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach,
niezwykłym przedstawieniem teatralnym pt.,,Słowik „,
który podbił serca wszystkich uczestników festiwalu.

Następnie na deskach Teatru Nowego mogliśmy podziwiać występy
dzieci z Przedszkola nr 48, Społecznego Przedszkola Integracyjnego „Skrzat”,
Niepublicznego Językowo-Sportowego Przedszkola „Miriada” w Zabrzu,
Przedszkola „Nasz Dom” z Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu
oraz uczniów klas I- III SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 14,
Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 40, Zespołu Szkół Specjalnych nr 38,
Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 41 w Zabrzu.

W wydarzeniu tym uczestniczyli również zaproszeni goście:
przedstawiciele Rady Dzielnicy Centrum Północ, Urzędu Miejskiego w Zabrzu,
w tym Wydziału Oświaty, Kuratorium Oświaty w Gliwicach oraz Urzędu
Marszałkowskiego w Katowicach Dyrektorzy Przedszkoli i Szkół
uczestniczących w festiwalu, rodzice dzieci niepełnosprawnych, 
ich przyjaciele i najbliżsi.

Powołane przez organizatora jury oceniło występy
i przyznało następujące wyróżnienia:

I- wyróżnienie dla Przedszkola „Nasz Dom”
z Centrum Edukacji i Rehabilitacji
w Zabrzu za taniec ,,Taniec meduz”

II – wyróżnienie dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 41
za taniec „Płoną góry”

III – wyróżnienie dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 38
za taniec „Ego”

Wszystkie przedszkola, szkoły i placówki biorące udział w Festiwalu
otrzymały nagrody ufundowane przez Urząd Miejski w Zabrzu,
a dzieci biorące udział w prezentacji otrzymały upominki.

Dodany przez Przedszkole Miriada

kategorie: ,