KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

#UDARUJ MI ZDROWIE

15 maja 2018

Podsumowaniem akcji #UDARUJ MI ZDROWIE,
była prelekcja dla rodziców i opiekunów na temat
„Profilaktyka i zapobieganie udarowi mózgu”.

Prelekcje przedstawił zaprzyjaźniony z Naszym Przedszkolem
P. Artur Żurek, ratownik medyczny oraz Prezes Stowarzyszenia
Śląskiego a także Fundacji Simedical.

Podczas prelekcji omówione zostały następuje zagadnienia:
* profilaktyka oraz zapobieganie udarowi mózgu;
* kto jest zagrożony wystąpieniem udaru;
* rozpoznanie udaru mózgu, objawy;
* pierwsza pomoc w przypadku wystąpienia
u kogoś udaru mózgu.

Dodatkowo P. Artur odpowiedział na wszystkie pytania
słuchaczy dotyczące nie tylko udaru ale także innych chorób.

Prelekcje została przedstawiona w bardzo miłym nastroju
a przede wszystkim bardzo zrozumiale.

Bardzo dziękujemy P. Arturowi nie tylko za przeprowadzoną prelekcję
ale także za poświęcony czas oraz możliwość udziału w takiej akcji.

Gratulujemy pomysłów i życzymy dalszych sukcesów!

Dodany przez Przedszkole Miriada

kategorie: ,