KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

„Stały buty w przedpokoju, szykowały się do boju…”

29 lipca 2019

„Stały buty w przedpokoju, szykowały się do boju.
Które są ważniejsze dziś, które dziś założy Zdziś?” 

Nasze Przedszkolaki doskonaliły sprawność manualną
i rozwijały wyobraźnię poprzez wykonywanie
ciekawych prac różnymi technikami plastycznymi.

Dzieci bardzo chętnie, aktywnie i z dużym zaangażowaniem
wykonały pracę plastyczną pt. „Letnie japonki”.

Dodany przez Przedszkole Miriada

kategorie: ,