KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

Sala Doświadczenia Świata

mirida-zabrze-2015_146Jest to pomieszczenie, które zostało wyposażone w urządzenia służące do stymulacji zmysłów. Sala Doświadczania Świata nawiązuje do prenatalnego środowiska życia człowieka i służy do prowadzenia m.in. terapii polisensorycznej.

Głównym celem jest danie dziecku możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń, a także miłe spędzanie czasu w atmosferze pełnego relaksu.

Głównymi odbiorcami terapii w Sali Doświadczania Świata są osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnością oraz z deficytami: zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, porażeniem mózgowym, zespołem Downa itd.