KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

„Raz na plaży sobie stałam, morskie fale podziwiałam…”

11 lipca 2019

„Raz na plaży sobie stałam, morskie fale podziwiałam.
Podziwiałam żółty piach i tłum taki, że aż strach!”

W trakcie wakacji oprócz zabaw na świeżym powietrzu,
dzieci korzystają z różnych form aktywności, w tym aktywności plastycznej.

Działalność ta stanowi naturalny sposób odkrywania predyspozycji
i uzdolnień naszych podopiecznych. Własna twórczość dzieci jest źródłem
dobrej zabawy, radości oraz podstawową formą uczenia się.

Dodany przez Przedszkole Miriada

kategorie: ,