CERTYFIKAT PRZEDSZKOLE ROKU 2019

„Przyszła zebra do malarza. Moja barwa mnie przeraża…”

26 lipca 2019

„Przyszła zebra do malarza. Moja barwa mnie przeraża.
Dłużej już tak być nie może, ktoś zapomniał o kolorze!”

Przedszkolaki z młodszej grupy doskonaliły sprawność
manualną i rozwijały wyobraźnię poprzez wykonywanie
ciekawych prac różnymi technikami plastycznymi.

Dzieci bardzo chętnie, aktywnie i z dużym zaangażowaniem
wykonały pracę plastyczną pt. „Wycieczka do ZOO- zebra”.

Dodany przez Przedszkole Miriada

kategorie: ,