KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

„Przyszła zebra do malarza. Moja barwa mnie przeraża…”

26 lipca 2019

„Przyszła zebra do malarza. Moja barwa mnie przeraża.
Dłużej już tak być nie może, ktoś zapomniał o kolorze!”

Przedszkolaki z młodszej grupy doskonaliły sprawność
manualną i rozwijały wyobraźnię poprzez wykonywanie
ciekawych prac różnymi technikami plastycznymi.

Dzieci bardzo chętnie, aktywnie i z dużym zaangażowaniem
wykonały pracę plastyczną pt. „Wycieczka do ZOO- zebra”.

Dodany przez Przedszkole Miriada

kategorie: ,