KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

Podziękowanie

26 listopada 2017

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu
serdecznie dziękuje za zakup publikacji od Firmy Happy Kids.

Celem współpracy jest systematyczne przekazywanie przez Firmę Happy
Kids części dochodu ze sprzedaży publikacji książkowych
i albumów na rzecz Fundacji.

Otrzymane w ten sposób środki pieniężne wspierać będą działania statutowe
Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu.

Dodany przez Przedszkole Miriada

kategorie: ,