KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

Podziękowania

4 stycznia 2019

„Najserdeczniejsze podziękowania
dla Niepublicznego Językowo- Sportowego Przedszkola
z Oddziałami Integracyjnymi MIRIADA 2 FILIA
za wsparcie i okazaną pomoc naszym Dzieciom
poprzez zorganizowanie Akcji Świątecznej
ŚWIĄTECZNA PAKA DLA DZIECIAKA
i przekazanie upominków Dzieciom.”

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza
„Szansa dla dziecka” w Bytomiu.

Dodany przez Przedszkole Miriada

kategorie: ,