KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

Plany pracy na miesiąc maj „MIRIADA 2” Filia Bytom Stroszek

3 maja 2019

Oto nasze plany pracy na miesiąc maj 2019

 

07.05.2019 godz. 10:00– zdjęcia do tablo
  dla dzieci „zerówkowych”

 

08.05.2019 godz. 9:10 wyjście do Opery Śląskiej
  na spektakl pt. „Jak Rumcajs Cypiska uratował”
  dla dzieci z grup „Motylki”, „Jeżyki” i „Misiaki”

 

13.05.2019– Spotkanie z dietetykiem

  godz. 9:30- dzieci z grupy „Jeżyki”

  godz. 10:30- dzieci z grupy „Misiaki”

 

14.05.2019– warsztatowe zajęcia dla dzieci z wszystkich grup
 wytwarzanie świeczek- od godz. 9:00

 

17.05.2019 godz. 9:15– Teatrzyk pt. „Smok Wawelski”

 

23.05.2019- Zajęcia otwarte z rytmiki dla rodziców

  godz. 9:15 – dla rodziców dzieci z grupy „Zajączki”
  godz. 10:15 – dla rodziców dzieci z grupy „Motylki”

 

24.05.2019– PIKNIK RODZINNY

 

27.05.2019 godz. 9:30– Występy dla Rodziców dzieci
  z grup „Zajączki” i „Motylki”

 

28.05.2019 godz. 9:30– Występy dla Rodziców dzieci
  z grup „Jeżyki” i „Misiaki”

 

30.05.2019– Zajęcia otwarte z rytmiki dla rodziców

 godz. 9:15 – dla rodziców dzieci z grupy „Jeżyki”

 godz. 10:15- dla rodziców dzieci z grupy „Misiaki”

 

 

DODATKOWO:

Wycieczka do Sali Zabaw
dla dzieci z grupy „Zajączki” i „Motylki”

o dokładnym terminie będziemy informować

zajęcia warsztatowe na świeżym powietrzu
dla rodziców dzieci posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
– spotkanie ze specjalistami-
termin zostanie ustalony w zależności
od warunków atmosferycznych

Dodany przez Przedszkole Miriada

kategorie: ,