KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

„Odwiedziny ogrodnika”

16 października 2017

W dniu 13.10.2017 w Naszym Przedszkolu
odbyły zajęcia WDN dla nauczycieli  innych placówek.
T
ym razem mogły wykazać się Przedszkolaki z grupy IV „Tygrysy”.

Zajęcia dotyczyły tematyki jesieni w ogrodzie warzywnym.

Dzieci utrwalały wiadomości o warzywach i zawodzie ogrodnika, 
doskonaliły elementarne umiejętności matematyczne
oraz rozwijały percepcję wzrokowo-ruchową
poprzez rozwiązywanie zadań.

Zajęcia wzbudziły ciekawość i upłynęły w radosnej atmosferze.

Dodany przez Przedszkole Miriada

kategorie: ,