KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny

7 listopada 2012

„Kosz pełen śmieci – kosz pełen inspiracji”

Niepubliczne Językowo-Sportowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „MIRIADA” w Zabrzu zaprasza wszystkie Przedszkola do wzięcia udziału w proekologicznym konkursie plastycznym, przedmiotem którego będzie wykonanie rzeźby przestrzennej ze śmieci.

REGULAMIN

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Niepubliczne Językowo-Sportowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „MIRIADA” w Zabrzu, ul. Park Hutniczy 12, tel.32 271-68-79
 2. Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli ogólnodostępnych oraz z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi (bez względu na wiek).
 3. Prace konkursowe należy wykonać samodzielnie. W przypadku dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych możliwa jest pomoc osób dorosłych (opiekun, wychowawca).
 4. Rozmiar pracy nie powinien przekraczać 1 m szerokości i nie powinien zawierać elementów podlegających szybkiemu rozkładowi organicznemu.
 5. Jedna placówka może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.

Cele konkursu

 1. Zwrócenie uwagi dzieci na szeroko rozumianą ochronę środowiska i problem śmieci w ich własnym otoczeniu ( osiedla, ulice, przystanki, dworce).
 2. Szerzenie wśród najmłodszych dzieci postawy proekologicznej.
 3. Ukazanie możliwości wykorzystania pospolitych „śmieci” jako materiału, dzięki któremu można stworzyć dzieło plastyczne
 4. Zapoznanie dzieci terminem – recykling, który polega na ponownym wykorzystaniu tych samych materiałów, z uwzględnieniem minimalnych nakładów na ich przetworzenie.

Zasady i przebieg konkursu

1. Konkurs polega na stworzeniu pracy przestrzennej – rzeźby ze „skarbów” znalezionych w „koszu na śmieci”.

2. Do każdej pracy powinien być dołączony formularz zgłoszeniowy zawierający:

 • nazwę przedszkola i adres e-mail przedszkola
 • imię i nazwisko oraz wiek autora / autorów
 • imię i nazwisko nauczyciela koordynującego pracę dzieci oraz adres e-mail

3. Każda praca zostanie sfotografowana i umieszczona na Facebook’owej stronie przedszkola pod adresem:

https://www.facebook.com/pages/Przedszkole-Miriada/484678568233813

Szybki odnośnik do tej strony znajduje się na stronie WWW Przedszkola: http://miriada.edu.pl

 1. Na Facebook’u będzie można oddawać głosy na poszczególne prace poprzez naciśnięcie przycisku „Lubię to!” pod wybranym zdjęciem. Autor, którego praca zdobędzie najwięcej głosów zwycięży w kategorii: Nagroda Publiczności.
 2. Prace zostaną również ocenione przez komisję, która wyłoni I, II i III miejsce.

Deklaracje

1. Przedszkola, rodzice dzieci – autorów prac i nauczyciele wymienieni w formularzu zgłoszeniowym przyjmują warunki Regulaminu Konkursu, tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883) w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez Organizatorów Konkursu poprzez ich publikację w mediach oraz organizację wystaw pokonkursowych z ich udziałem.

2. Na zasadach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych, Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych oraz dokonywania zmian w każdym czasie.

Terminy

 1. Prace można nadsyłać w terminie 07.11-15.12.2012 r. Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.
 2. W konkursie publiczności na Facebook’u głosować można do 31.12.2012 r.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 07.01.2013 r.
 4. O wynikach konkursu powiadomieni zostaną pocztą e-mail: Przedszkola i nauczyciele koordynujący.
 5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Facebookowej stronie fanów Przedszkola oraz na stronie WWW przedszkola.

Nagrody

 1. W konkursie przewidziano nagrody dla Przedszkoli oraz małe niespodzianki dla autorów prac.Nagrody dla Przedszkoli:I miejsce: dwie książki muzyczno-edukacyjne: „Odgłosy przyrody” i „Odgłosy otoczenia” II miejsce: chusta do zabaw integracyjnych

  III miejsce: tunel – zabawka wspomagająca rozwój ruchowy,

  Nagroda Publiczności: karmnik

Postanowienia końcowe

 1. Prace będą oceniane przez komisję powołaną przez organizatora.
 2. Prace plastyczne nie podlegają zwrotowi i zostaną wykorzystane do celów edukacyjnych o tematyce recyklingowej.
 3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. 1998, Nr 102, poz. 650 z poźn. zm.).

 

Dodany przez Przedszkole Miriada

kategorie: , , ,