KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej „You can sing!”

3 kwietnia 2017

W dniu 28.03.2017 w Naszym Przedszkolu odbył się po raz drugi
Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej „You Can Sing!”.

W tym roku swoje umiejętności językowe i wokalne zaprezentowały dzieci z 11 bytomskich przedszkoli.
W sumie w Naszym Przedszkolu pojawiło się ponad 50 dzieci.

Nagrody przyznano z uwzględnieniem podziału na 2 kategorie wiekowe:
dzieci 3-4 letnie oraz dzieci 5-6 letnie.

Występy oceniało jury, w skład którego weszły:
mgr Joanna Szeligowska – konsultantka językowa Regionalnego
Ośrodka Metodyczno- Edukacyjnego METIS ,
mgr Halina Unger – nauczycielka Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
I i II ST. im Fryderyka Chopina w Bytomiu,
pan Jacek Kurowski – nauczyciel języka angielskiego.
Przewodniczącą Jury była mgr Ewa Kuśmierska – Dyrektor
Centrum Innowacji Edukacyjnych i Integracyjnych.
Prace Jury wsparła również Pani Agnieszka Czwordon – nauczycielka Przedszkola Miejskiego nr 16.
Jury oceniało występy pod względem poprawności językowej,
interpretacji utworu i umiejętności muzyczno– wokalnych.

Członkowie jury brali pod uwagę swobodę i radość dzieci z występu,
a także ich zdolności aktorskie.
Wszystkie występy należy zaliczyć do bardzo udanych i każdy z nich wniósł dużo uśmiechu
na twarze publiczności i członków Jury.

Dzieci z łatwością przezwyciężyły tremę i pokazały, że śpiewanie po angielsku to dla nich nic trudnego.
Po zakończeniu części artystycznej konkursu Jury udało się na obrady, a młodzi artyści i ich opiekunowie mieli chwilę na poczęstunek i zrobienie pamiątkowych zdjęć.

W młodszej kategorii wiekowej drugie miejsce przyznano
duetowi z Przedszkola „Miriada 2″– Bytom Centrum,
a pierwsze miejsce przypadło reprezentantom Przedszkola „Miriada 2″– Filia Bytom Stroszek.

W starszej kategorii wiekowej Jury wyróżniło występy
dzieci z Przedszkoli Miejskich nr 5, 59, 36, 3, 40
oraz Przedszkola „Miriada 2” z Bytomia– Centrum.

Jury przyznało również dwa wyróżnienia indywidualne–
spośród ponad 50 dzieci szczególnie doceniony został
występ Aleksandra F. z Przedszkola „Miriada 2”– Filia Bytom Stroszek
oraz Mai S. z Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Kubusia Puchatka.
Najwięcej emocji przyniosło jednak oczekiwanie na decyzję Jury dotyczącą
trzech pierwszych miejsc w starszej kategorii wiekowej.

Trzecie miejsce przypadło zespołowi z Przedszkola Miejskiego nr 16,
a na drugim miejscu uplasowały się dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 29.

Konkurs wygrały dzieci z dzieci z Przedszkola „Miriada 2” Filia Bytom Stroszek,
które zaprezentowały „Deszczową Piosenkę”.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom konkursu, a także nauczycielkom,
które wspaniale przygotowały przedszkolaki do występów.

Dziękujemy Jury za współpracę i zaangażowanie.

Dziękujemy wydawnictwu Oxford University Press,
które ufundowało część nagród i wspaniałe upominki dla dzieci.

Konkurs wsparły również wydawnictwa językowe Macmillan Education oraz Pearson.

Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w równie miłym składzie.

Dodany przez Przedszkole Miriada

kategorie: ,