KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

Logopedia

 

„Myśl dziecka podobna jest do siatki delikatnych nitek,

splątanych tak, że w każdej chwili można je porwać,

gdy się chce je rozplątać”

E. Cramaussel

„Język jest źródłem myśli…”

 

 

     Najistotniejszą kwestią rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym jest sfera komunikacji, związana z percepcją oraz ekspresją mowy. Harmonijny rozwój kompetencji komunikacyjnych dziecka przejawia się w prawidłowym rozumieniu mowy oraz umiejętnym i precyzyjnym wyrażaniu myśli, potrzeb, wrażeń oraz stanów emocjonalnych. Trafnie określone i odpowiednio dobrane cele terapii logopedycznej zapewnią dziecku łatwość w nawiązaniu i utrzymaniu prawidłowego kontaktu werbalnego z innymi ludźmi oraz uporządkują wiedzę o otaczającym świecie.

 

 

Cele terapii logopedycznej:

  • kształtowanie świadomości logopedycznej wśród rodziców, nauczycieli i dzieci
  • kontrolowanie prawidłowego rozwoju mowy dziecka poprzez wczesną diagnozę i stymulację funkcji językowych
  • wprowadzenie działań profilaktycznych poprzez programy terapeutyczne
  • ocena ryzyka zaburzeń mowy będących wynikiem nieprawidłowego oddychania oraz zaburzonego rozwoju emocjonalnego
  • korygowanie nieprawidłowych nawyków fizjologicznych
  • ścisła współpraca z rodziną dziecka, pedagogami, terapeutami oraz specjalistami
  • usprawnianie kompetencji językowych oraz fluencji słownej dziecka, wzbogacanie słownika biernego i czynnego
  • wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wspomaganie rozwoju dziecka poprzez zindywidualizowaną metodykę pracy
  • budowanie systemu motywacyjnego dziecka zgodnie z wyznacznikami modelu behawioralnego, rozwijanie potrzeb estetycznych i kształtowanie pozytywnej samooceny