KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

„Listy duże i mniejsze ze znaczkami, z przybitymi okrągłymi pieczęciami…”

14 października 2018

„Dzień pisania listów”

Grupa „Jeżyki”, realizując tematykę tygodniową o poczcie i pracy
listonosza, stworzyła tymczasowy kącik pocztowy oraz odwiedziła pocztę.

Każdy „Jeżyk” przygotował list do rodziców a następnie miał okazję
samodzielnie kupić i przykleić znaczek pocztowy oraz wysłać list,
wrzucając go do skrzynki pocztowej.

Dzieci rozwijały między innymi umiejętność
rozpoznawania
swojego adresu zamieszkania.

Zapraszamy do fotorelacji.

Dodany przez Przedszkole Miriada

kategorie: ,