KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

„Leszcz za wąsy suma szarpie. „A to śmiałość!”- rzekły karpie.”

26 lipca 2019

„Leszcz za wąsy suma szarpie. „A to śmiałość!”- rzekły karpie.
„Karpie dobre są, lecz w sosie”- odezwały się łososie.”

Przedszkolaki z młodszej grupy doskonaliły sprawność manualną
i rozwijały wyobraźnię poprzez wykonywanie ciekawych prac
różnymi technikami plastycznymi.

Dzieci bardzo chętnie, aktywnie i z dużym zaangażowaniem,
wykorzystując babeczkowe foremki, wykonały pracę plastyczną pt. „Rybki”.

Dodany przez Przedszkole Miriada

kategorie: ,