KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

Konkurs fotograficzny „Szalone wakacje”

3 września 2014

szalonewakacje

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

 

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Przedszkole Miriada
2. Celem konkursu jest promocja ruchu na świeżym powietrzu, wyzwalającego pozytywną energię. Stawiamy na szalone, pełne radości zdjęcia.
3. Temat konkursu: ”Szalone wakacje”
4. W konkursie udział mogą brać Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola.
5. Prace powinny pochodzić z ostatnich wakacji.
6. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

Zasady konkursu

1. Do konkursu można zgłosić prace (maksymalnie 3), na których znajduje się dziecko uczestnika.
2. Prace powinny być podpisane następująco:

  • lokalizacja przedszkola (Zabrze / Bytom Centrum / Bytom Stroszek)
  • imię i nazwisko uczestnika
  • imię i nazwisko dziecka
  • tytuły zdjęć (nazwa pliku-tytuł)

3. Minimalny rozmiar prac to 1000 pikseli na dłuższym boku.
4. Prace wraz z opisem, znajdującym się w pkt.2, należy wysłać mailem, pod adres biuro(małpa)miriada.edu.pl.

Nagroda Publiczności

1. Wszystkie prace publikowane będą na Facebooku na stronie pod adresem:
https://www.facebook.com/Przedszkole.Miriada
2. Głosy oddawać można poprzez naciśniecie przycisku „Lubię to” pod wybranym zdjęciem.
3. Głosować mogą wszyscy Internauci, którzy posiadają konta na Facebook’u.

Nagroda Jury

1. Spośród wszystkich prac JURY powołane przez Organizatora wyłoni I, II, III miejsce.
2. W ocenie prac pod uwagę będą brane: radosny, szalony, ekspresyjny przekaz, wartości artystyczne i ogólna estetyka.

Terminy

1. Wszystkie prace można nadsyłać do 15.10.2014. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
2. Wyłonienie zwycięzców w kategorii „Nagroda Publiczności” nastąpi 30.10.2014, pod uwagę będą brane głosy oddane na Facebook’u do 29.10.2014. W przypadku tej samej ilości głosów decydować będzie kolejność zgłoszenia pracy, dlatego zachęcamy do niezwłocznego wysyłania prac.
3. Przyznanie nagród JURY nastąpi również 30.10.2014

Nagrody

Dla laureatów przewidujemy dyplomy, a dla ich dzieci nagrody-niespodzianki.

Deklaracje

Nadesłanie prac do konkursu stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca zdjęcia:

– jest autorem/autorką załączonych zdjęć. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorom konkursu

– przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu

– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883) w celu realizacji konkursu

– wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu.

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia fotografii i tekstów o treści powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści nieetyczne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne. Decyzja o takim odrzuceniu jest niepodważalna i ostateczna.

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

3. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

 

Na wakacjach budzi się szaleństwo (-:

 

Dodany przez Przedszkole Miriada

kategorie: , , ,