KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

Konkurs Fotograficzny „Dzieci na wakacjach”

12 września 2012

Zapraszamy wszystkich Rodziców dzieci uczęszczających do naszego przedszkola do wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym „Dzieci na wakacjach”. Do wygrania są atrakcyjne nagrody-niespodzianki. Zapraszamy serdecznie !

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Przedszkole Miriada.
 2. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji i zwyczajów rodzinnych związanych ze wspólnym spędzaniem wakacji.
 3. Temat konkursu: ”Dzieci na wakacjach”.
 4. W konkursie udział mogą brać Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola.
 5. Prace powinny pochodzić z ostatnich wakacji.
 6. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
 7. Do konkursu każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia jedynie w formie elektronicznej.

Zasady konkursu

 1. Do konkursu można zgłosić prace (maksymalnie 3), na których znajduje się dziecko uczestnika.
 2. Prace powinny być podpisane następująco:
 • lokalizacja przedszkola (Zabrze / Bytom Centrum / Bytom Stroszek)
 • imię i nazwisko uczestnika
 • imię i nazwisko dziecka
 • tytuły zdjęć (nazwa pliku-tytuł)
 • miejsca gdzie zostały zrobione zdjęcia (nazwa pliku-tytuł)
 1. Minimalny rozmiar prac do 1000 pikseli na dłuższym boku.
 2. Prace wraz z opisem, znajdującym się w pkt.2, należy wysłać mailem, pod adres: biuro(małpa)miriada.edu.pl.

Przebieg konkursu

 

I etap – kwalifikacje

Z każdego przedszkola JURY wybierze 3 najlepsze prace, które wezmą udział w finale. Finałowe prace opublikujemy na stronie WWW przedszkola oraz na Facebook’u.

 

II etap – finał

Z pośród 9 prac JURY przyzna pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

 

Nagroda Publiczności

  1. Wszystkie prace publikowane będą na Facebooku pod adresem:
   http://www.facebook.com/pages/Przedszkole-Miriada/484678568233813
  2. Głosy oddawać można poprzez naciśniecie przycisku „Lubię to” pod wybranym zdjęciem.
  3. Głosować mogą wszyscy Internauci, którzy posiadają konta na Facebook’u.
  4. Mile widziane będą również komentarze.

 

Ocena prac

 1. W ocenie prac pod uwagę będą brane głównie: przekaz, wartości artystyczne, estetyka.
 2. Z uwagi na fakt, że większość uczestników dysponuje amatorskim sprzętem, strona techniczna będzie miała znaczenie drugorzędne.
 3. Prace oceniać będzie JURY w składzie:
 • Ewa Kuśmierska – zarząd przedszkola
 • Agnieszka Gołębiowska – zarząd przedszkola
 • Ewa Hunia – plastyk
 • Marcin Fenger – fotograf

Terminy

 1. Wszystkie prace można nadsyłać do 15.10.2012. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 2. Rozstrzygniecie I etapu nastąpi również 30.10.2012
 3. Rozstrzygnięcie II etapu nastąpi 5.11.2012
 4. Wyłonienie zwycięzcy w kategorii „Nagroda Publiczności” nastąpi 30.10.2012, pod uwagę będą brane głosy oddane na Facebook’u do 29.10.2012. W przypadku tej samej ilości głosów decydować będzie kolejność zgłoszenia pracy, dlatego zachęcamy do niezwłocznego wysyłania prac.

Nagrody

Dla laureatów przewidujemy dyplomy, a dla ich dzieci nagrody-niespodzianki.

Deklaracje

 1. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca zdjęcia:– jest autorem/autorką załączonych zdjęć. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu

– przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu

– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883)

– wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu.


Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia fotografii i tekstów o treści powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne. Decyzja o takim odrzuceniu jest niepodważalna i ostateczna.

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

3. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

 

Dodany przez Przedszkole Miriada

kategorie: , , ,