KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

Język angielski

6 stycznia 2020

Nasze przedszkole jest jednym z nielicznych w regionie, gdzie zajęcia językowe odbywają się codziennie. Nasi podopieczni są eksponowani na elementy języka w postaci mowy lektora (teacher talk), opowiadania audio, piosenki, gry i zabawy w języku obcym. Jednocześnie nauczyciel zachęca dzieci do podejmowania prób interakcji: odpowiadania na pytania, reagowania na polecenia, kształtowania poprawnej wymowy poprzez repetycję czy śpiew. Nasi lektorzy podejmują starania by kontakt dziecka z językiem od najmłodszych lat kojarzył się z dobrymi emocjami, zabawą, ale również stanowił formę wyzwania. Zachęcane jest ono do kojarzenia znaczeń zasłyszanych form językowych, wnioskowania i nauki poprzez proste formy imitacji. Zajęcia są prowadzone w życzliwej atmosferze, pełnej dobrego humoru i poczucia wsparcia ze strony nauczyciela. Absolwent naszego przedszkola wyposażony jest w umiejętności rozumienia słuchanych treści, posługiwania się bogatym słownictwem z bloków tematycznych ujętych w programach nauczania dla oddziałów przedszkolnych, jak również stosowania prawidłowej wymowy, zarówno na poziomie pojedynczych słów, jak i dłuższych form zdaniowych.

Dodany przez Przedszkole Miriada

kategorie: