KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

IV FESTIWAL TANECZNY DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „ZABRZAŃSKI PARADANCE”

28 czerwca 2018

W  dniu 19.06.2018 r. w Teatrze Nowym w Zabrzu,
pod Patronatem Prezydenta Zabrza P. Małgorzaty Mańki- Szulik
oraz P. Anny Dymnej i Fundacji „Mimo wszystko”

z inicjatywy Rady Dzielnicy Zabrze Północ, przy współpracy
z Niepublicznym Językowo- Sportowym
Przedszkolem
z Oddziałami Integracyjnymi „MIRIADA”

odbył się
IV FESTIWAL TANECZNY DLA DZIECI
NIEPEŁNOSPRAWNYCH „ZABRZAŃSKI PARADANCE”.

Adresowany był do dzieci niepełnosprawnych uczęszczających
do przedszkoli z oddziałami  integracyjnymi i specjalnymi
oraz uczniów klas I – III szkół podstawowych z oddziałami
integracyjnymi i szkół specjalnych, jak również innych placówek
opiekuńczo – wychowawczych z  terenu  miasta  Zabrze.

Głównym celem festiwalu była prezentacja
i promocja dokonań artystycznych dzieci niepełnosprawnych,
rozwijanie umiejętności scenicznych dzieci, prezentowanie talentów
dzieci niepełnosprawnych, dostarczenie dzieciom pozytywnych
emocji w kontakcie z muzyką i tańcem, integracja środowisk przedszkolnych
i szkolnych, wymiana doświadczeń nauczycieli i uczestników.

Uroczyste otwarcie festiwalu rozpoczęli aktorzy Teatru ,,Radwanek”
z Fundacji Anny Dymnej ,,Mimo Wszystko”  niezwykłym
przestawieniem teatralnym pt. ,,Franek z Doliny Słońca”,
który podbił serca wszystkich uczestników festiwalu.

Następnie na  deskach Teatru Nowego mogliśmy
podziwiać występy dzieci z Przedszkola nr 48, 
Przedszkola nr 34, Niepublicznego Językowo-Sportowego
Przedszkola ,,MIRIADA” w Zabrzu, Przedszkola ,,Nasz Dom”
z Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu oraz uczniów
klas I – III SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 14,
Zespołu  Szkół Specjalnych nr 38 w Zabrzu.

W wydarzeniu tym uczestniczyli również zaproszeni
goście między innymi  przedstawiciele Rady Dzielnicy
Zabrze Centrum Północ, Urzędu Miejskiego w Zabrzu,
w tym Wydziału Oświaty, Dyrektor Poradni
Psychologiczno- Pedagogicznej w Zabrzu,
Dyrektorzy  Przedszkoli, Szkół i Placówek, które wyraziły
chęć uczestnictwa w festiwalu tanecznym „Zabrzański Paradance”
oraz rodzice dzieci niepełnosprawnych prezentujących swoje
umiejętności taneczne oraz ich przyjaciele i najbliżsi.

Powołane przez organizatora jury oceniało występ
i przyznało następujące  wyróżnienia.

I – wyróżnienie dla Przedszkola 48
za taniec pt. ,,Taniec Dżentelmenów”

II – wyróżnienie dla Niepublicznego Przedszkola
,,Miriada” za taniec pt. ,,Historia tańca”

III – wyróżnienie dla Przedszkola ,,Nasz dom” 
z Centrum Edukacji i Rehabilitacji za taniec pt. ,,Rybki i fale”

Wszystkie przedszkola, szkoły i placówki biorące
udział w Festiwalu otrzymały nagrody ufundowane
przez Urząd Miasta w Zabrzu, a dzieci biorące udział
w prezentacji otrzymały upominki.

Dodany przez Przedszkole Miriada

kategorie: ,