KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

Integracja sensoryczna

5 kwietnia 2012

 

Sala Doświadczania Świata jest elementem wieloprofilowej, kompleksowej metody usprawniania dzieci. Jest to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Zgromadzono w niej urządzenia, które w zależności od potrzeb dostarczają dzieciom różnego rodzaju bodźców.
Dzięki Sali Doświadczania Świata dzieci mogą w spokoju szukać i doświadczać samych siebie. Oferta wrażeń, które czekają na naszych podopiecznych na Sali, ma stworzyć przyjemne dla dziecka doświadczenia odmienne od przeżywanych na co dzień.

Dodany przez Przedszkole Miriada

kategorie: