KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza dla nauczycieli, uczniów i rodziców

19 października 2021

 

W ramach Programu wsparcia psychologiczno – pedagogicznego, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki  we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie powstała Internetowa Platforma Specjalistyczno – Doradcza: https://pwpp.uksw.edu.pl/ .

Internetowa Platforma Specjalistyczno – Doradcza ma stanowić źródło wiedzy teoretycznej i przykładów praktycznych, przydatnych przy redukcji negatywnych skutków sytuacji problemowych w oświacie. Gwarantuje nieograniczony w czasie i miejscu dostęp do konsultacji i materiałów dydaktycznych oraz badawczych. Poprzez platformę można zapisywać się na dyżury do specjalistów oraz na szkolenia (systematycznie będą dodawane nowe).

Platforma skierowana jest do: dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców oraz specjalistów (m.in. pedagogów, psychologów, terapeutów).

 

Dodany przez Przedszkole Miriada

kategorie: