KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

III Festiwal Taneczny dla Dzieci Niepełnosprawnych „Zabrzański Paradance”

27 czerwca 2017

W dniu 20.06.2017 r. w ramach wygranego przez Radę Dzielnicy Centrum Północ
w Zabrzu konkursu ,,Inicjatyw Rad Dzielnic” przy współpracy
z Niepublicznym Językowo- Sportowym Przedszkolem
z Oddziałami Integracyjnymi „MIRIADA”, 
w siedzibie Teatru Nowego w Zabrzu, odbył się

III Festiwal Taneczny dla Dzieci Niepełnosprawnych
„Zabrzański Paradance”.

Głównym celem festiwalu była prezentacja
i promocja dokonań artystycznych dzieci niepełnosprawnych,
rozwijanie umiejętności scenicznych dzieci,
prezentowanie talentów dzieci niepełnosprawnych,
dostarczenie dzieciom pozytywnych emocji w kontakcie z muzyką i tańcem,
integracja środowisk przedszkolnych i szkolnych,
wymiana doświadczeń nauczycieli i uczestników.

Festiwal miał charakter wydarzenia artystycznego,
którego uczestnikami i głównymi bohaterami były dzieci niepełnosprawne
uczęszczające do przedszkoli i szkół z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi.

    

Na deskach Teatru Nowego mogliśmy podziwiać występy dzieci
z następujących przedszkoli i szkół:

 

  • Przedszkole Nr 48,  
  • Niepubliczne Językowo-Sportowe Przedszkole ,,MIRIADA” w Zabrzu,
  • Przedszkole ,,Nasz Dom” z Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu,
  • uczniów klas I – III SP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14,
  • SP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8,
  • Zespół  Szkół Specjalnych Nr 40,
  • Zespół  Szkół Specjalnych Nr 41,
  • Zespół  Szkół Specjalnych Nr 38 w Zabrzu.

 

W wydarzeniu tym uczestniczyli również zaproszeni goście
m. in. Przedstawiciele Rady Dzielnicy Zabrze Centrum Północ,
Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w tym Wydziału Oświaty,
Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach,
Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zabrzu,
Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół i Placówek,
które wyraziły chęć uczestnictwa  w festiwalu tanecznym „Zabrzański Paradance” 
oraz rodzice dzieci niepełnosprawnych prezentujących swoje umiejętności taneczne,
ich przyjaciele i najbliżsi.

Na scenie Teatru Nowego w Zabrzu dzieci niepełnosprawne z zabrzańskich przedszkoli,
szkół i placówek prezentowały przygotowane na festiwal taneczny
„Zabrzański Paradance” układy taneczne.

Po wszystkich prezentacjach jury udało się na naradę,
natomiast wszyscy zaproszeni goście oraz uczestnicy w tym wielu rodziców i przyjaciół
uczestników konkursu wzięło udział w małym ale pysznym poczęstunku.

Powołane przez organizatora jury w następującym składzie:

– Przewodniczący- Pan Tobiasz Bergaktor, tancerz współpracujący z Śląskim Teatrem Tańca w Bytomiu,

– Pani Małgorzata MakowskaDyrektor zespołu tanecznego „Maczki” z Zabrza,

– Pani Karina Morciszek,

– Pani Ewa KuśmierskaDyrektor Centrum Innowacji Edukacyjnych i Integracyjnych
w Zabrzu,

przyznało następujące wyróżnienia:

I – wyróżnienie dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 41
za taniec pt.
 „Historia pewnej miłości”,

II – wyróżnienie dla  Niepublicznego Przedszkola „Miriada” 
za taniec pt. „Pociąg krasnoludków”,

III – wyróżnienie dla Przedszkola „Nasz dom” z Centrum
Edukacji i Rehabilitacji

za taniec pt. „Dziewczyny kontra Chłopaki
– AFRIC SIMONE „HAFANANA”.

Wszystkie przedszkola, szkoły i placówki biorące udział w Festiwalu
otrzymały nagrody ufundowane przez Urząd Miasta w  Zabrzu,
a dzieci biorące udział w prezentacji otrzymały upominki.

Dodatkową  atrakcją całego wydarzenia były tańce  pt. „Trojak, Grozik”,
w wykonaniu dzieci z Przedszkola „MIRIADA 2” Filia w Bytomiu Stroszku,
wiersz „Pan Hilary” w gwarze śląskiej
przedstawiony przez dzieci z Przedszkola „MIRIADA” w Zabrzu
oraz tańce „Fale Dunaju” i „Hip ,hop” 
w wykonaniu dzieci z Przedszkola „MIRIADA” w Zabrzu.

 

Dodany przez Przedszkole Miriada

kategorie: ,