KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

I Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny dla Dzieci Niepełnosprawnych

11 marca 2017

W dniu 28.02.2017 roku nastąpiło zamknięcie
I Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych
„Świat widziany oczami dziecka”

zorganizowanego przez Niepubliczno Językowo- Sportowe Przedszkole
z Oddziałami Integracyjnymi „Miriada 2” Filia w Bytomiu Stroszku.

Konkurs polegał na stworzeniu pracy w wybranej płaskiej technice plastycznej
w formacie A3 lub A4.

         Celem konkursu było kształtowanie umiejętności plastycznych dzieci, uwrażliwianie na sztukę, promowanie twórczości dziecięcej,  rozwijanie zainteresowań najbliższym otoczeniem, wdrażanie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do współżycia
w lokalnej społeczności.

Łącznie do placówki wpłynęło 7 prac z 4 przedszkoli:

Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 w Bytomiu,
Przedszkola Miejskiego nr 20 w Bytomiu,
Przedszkola nr 31 w Bytomiu,
Przedszkola Miejskiego nr 24 w Bytomiu.

         Prace były wykonane w technice: pastel, kolaż, wydzieranka, wyklejanka i rysunek.

 

 

Dodany przez Przedszkole Miriada

kategorie: ,