KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

Galeria prac plastycznych

10 lutego 2018
Działalność plastyczna dziecka zajmuje w wychowaniu
przedszkolnym bardzo ważne miejsce. 

W trakcie zajęć plastycznych dzieci mają okazje do wypowiadania się
poprzez malowanie, rysowanie lepienie czy konstruowanie.

Nasi Przedszkolacy chętnie podejmują działania plastyczne a przez to stają się
twórczy i kreatywni oraz wzbogacają swoją wiedzę
na temat otaczającego je świata.

Dzieci mają także możliwość rozwijania motoryki małej
i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zajęć.

 

Dodany przez Przedszkole Miriada

kategorie: ,