KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

Festiwal Taneczny dla Dzieci Niepełnosprawnych ,,Zabrzański Paradance”

11 czerwca 2015

W dniu 10.06.2015 r., ramach wygranego przez Radę Dzielnicy Centrum Północ w Zabrzu konkursu Inicjatyw Rad Dzielnic przy współpracy z Niepublicznym Językowo – Sportowym Przedszkolem z Oddziałami Integracyjnymi „MIRIADA”, w siedzibie Teatru Nowego w Zabrzu, odbył się pierwszy festiwal taneczny dla dzieci niepełnosprawnych „Zabrzański Paradance”.

Głównym celem festiwalu była prezentacja i promocja dokonań artystycznych dzieci niepełnosprawnych, rozwijanie umiejętności scenicznych dzieci, prezentowanie talentów dzieci niepełnosprawnych, dostarczenie dzieciom pozytywnych emocji w kontakcie z muzyką i tańcem, integracja środowisk przedszkolnych i szkolnych, wymiana doświadczeń nauczycieli i uczestników.
Festiwal miał charakter wydarzenia artystycznego, którego uczestnikami i głównymi bohaterami były dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkoli i szkół z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi. Na deskach Teatru Nowego mogliśmy podziwiać występy dzieci z Przedszkola nr 48, Przedszkola nr 34, Społecznego Przedszkola Integracyjnego „Skrzat”, Niepublicznego Językowo-Sportowego Przedszkola „MIRIADA” oraz uczniów klas I – III SP z Oddziałami Integracyjnymi nr14, SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 42, Szkoły Specjalnej nr 40, jak również z Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu.

Na wstępie głos zabrała pani Agnieszka Gołębiowska, przedstawicielka Niepublicznego Przedszkola „MIRIADA” w Zabrzu. W swoim wystąpieniu przedstawiła ideę przedsięwzięcia oraz jego walory w sferze wychowawczej i artystycznej. Podziękowała Radzie Dzielnicy Centrum Północ w Zabrzu za inspirację, wsparcie i pomoc. Następnie bardzo serdecznie powitała wszystkich obecnych gości: przedstawicieli Rady Dzielnicy Zabrze Centrum Północ, Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w tym Wydziału Oświaty, Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Dyrektorów Przedszkoli, Szkół i Placówek, które wyraziły chęć uczestnictwa w Festiwalu Tanecznym „Zabrzański Paradance”. Równie ciepło powitała pozostałych gości – rodziców dzieci niepełnosprawnych prezentujących swoje umiejętności taneczne oraz ich przyjaciół i najbliższych. Następnie przedstawiła członków jury w składzie:
– Przewodniczący – Pan Tobiasz Sebastian Berg – aktor, tancerz współpracujący z Śląskim Teatrem Tańca w Bytomiu,
– Pan Jan Zieliński – Pełnomocnik Marszałka ds. Osób Niepełnosprawnych,
– Pani Małgorzata Makowska – Dyrektor zespołu tanecznego „Maczki” z Zabrza,
– Pani Ewa Kuśmierska – Dyrektor Niepublicznego Językowo – Sportowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi ,,MIRIADA” w Zabrzu.

Festiwal otworzył gościnny występ dzieci z Niepublicznego Językowo-Sportowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Miriada” w Zabrzu piosenką „Kocham cię Polsko”.
Następnie na scenie Teatru Nowego w Zabrzu dzieci niepełnosprawne z zabrzańskich przedszkoli, szkół i placówek prezentowały przygotowane na festiwal taneczny „Zabrzański Paradance” układy taneczne. Niezwykli goście, Żabka i Miś, towarzyszyli młodym tancerzom i wspierali ich oraz zabawiali. Dzięki nim nasi mali bohaterowie zapominali o tremie.

Po wszystkich prezentacjach jury udało się na naradę, zaś wszyscy zaproszeni goście oraz uczestnicy w tym wielu rodziców i przyjaciół uczestników konkursu wzięło udział w małym ale pysznym poczęstunku.

Powołane przez organizatora Jury oceniało występ i przyznawało wyróżnienia. Wszystkie przedszkola, szkoły i placówki biorące udział w festiwalu otrzymały nagrody ufundowane przez Urząd Miasta w Zabrzu, a dzieci biorące udział w prezentacji otrzymały upominki.

Dodatkową atrakcją całego wydarzenia było przestawienie teatralne pt. „Królewna Śnieżka”, przygotowane przez dzieci z Przedszkola „MIRIADA” dla wszystkich goszczących w teatrze.

no images were found

Dodany przez Przedszkole Miriada

kategorie: ,