KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

Dogoterapia

24 stycznia 2018

Co to jest dogoterapia?

Dogoterapia to metoda wspomagająca proces rozwoju, terapii i rehabilitacji człowieka z czynnym udziałem odpowiednio przygotowanego psa i pod okiem wykwalifikowanej osoby prowadzącej. Zajęcia mogą mieć charakter rekreacyjny, edukacyjny lub terapeutyczny.

Zajęcia rekreacyjne – zajęcia relaksujące, dostarczające pozytywnych emocji związanych z relacją ze zwierzęciem, motywujące do podejmowania aktywności. Mogą mieć charakter zajęć spontanicznych lub zaplanowanych
i przygotowanych.

Zajęcia edukacyjne – zajęcia wspomagające edukację osób poprzez udział psa jako motywatora do podejmowania działania. Ich nieodłączną częścią jest rozwijanie wiedzy i umiejętności uczestników, w oparciu o aktualne potrzeby
i możliwości rozwojowe.

Zajęcia terapeutyczne – działanie terapeutyczne, ukierunkowane na konkretne cele, zaplanowane i dostosowane do potrzeb uczestników.
Przebieg zajęć i efekty terapeutyczne są dokumentowane i analizowane.

Na zajęciach dogoterapeutycznych w Miriadzie realizowane są ćwiczenia rozwijające obszary funkcjonowania dzieci z niepełnosprawnościa, wymagające stymulacji i usprawniania, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

Grupy ćwiczeń:

– Swobodna aktywność z udziałem psa;
– Kształtowanie prawidłowej, bezpiecznej relacji dziecko –pies;
– Rozwijanie podstawowej wiedzy na temat psa,
   sposobu zachowania się w jego obecności, opieki nad nim;
– Ćwiczenia rozwijające małą i dużą motorykę;
– Ćwiczenia usprawniające mowę czynną i bierną;
– Ćwiczenia rozwijające funkcje w obrębie sfery społeczno – emocjonalnej;
– Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową i słuchową;
– Ćwiczenia stymulujące sferę sensoryczną;
– Ćwiczenia relaksacyjne z wykorzystaniem kontaktu dotykowego
   ze zwierzęciem.

Osoba prowadząca: Agnieszka Herczakowska – Kołodziej

psycholog, dogoterapeuta

 

Dodany przez Przedszkole Miriada

kategorie: ,