KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

DOGOTERAPIA

 

Co to jest dogoterapia?

To metoda wspomagająca proces rozwoju, terapii i rehabilitacji człowieka z czynnym udziałem odpowiednio przygotowanego psa i pod okiem wykwalifikowanej osoby prowadzącej. Zajęcia mogą mieć charakter rekreacyjny, edukacyjny lub terapeutyczny.

Zajęcia rekreacyjne – zajęcia relaksujące, dostarczające pozytywnych emocji związanych z relacją ze zwierzęciem, motywujące do podejmowania aktywności. Mogą mieć charakter zajęć spontanicznych lub zaplanowanych i przygotowanych.

Zajęcia edukacyjne – zajęcia wspomagające edukację osób poprzez udział psa jako motywatora do podejmowania działania. Ich nieodłączną częścią jest rozwijanie wiedzy i umiejętności uczestników, w oparciu o aktualne potrzeby i możliwości rozwojowe.
Zajęcia terapeutyczne – działanie terapeutyczne, ukierunkowane na konkretne cele, zaplanowane i dostosowane do potrzeb uczestników. Przebieg zajęć i efekty terapeutyczne są dokumentowane i analizowane.

Na zajęciach dogoterapeutycznych realizowane są ćwiczenia rozwijające obszary funkcjonowania dzieci z niepełnosprawnością, wymagające stymulacji i usprawniania, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

Grupy ćwiczeń:
-Swobodna aktywność z udziałem psa;
-Kształtowanie prawidłowej, bezpiecznej relacji dziecko –pies;
-Rozwijanie podstawowej wiedzy na temat psa, sposobu zachowania się w jego obecności, opieki nad nim;
-Ćwiczenia rozwijające małą i dużą motorykę;
-Ćwiczenia usprawniające mowę czynną i bierną;
-Ćwiczenia rozwijające funkcje w obrębie sfery społeczno – emocjonalnej;
-Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową i słuchową;
-Ćwiczenia stymulujące sferę sensoryczną;
-Ćwiczenia relaksacyjne z wykorzystaniem kontaktu dotykowego ze zwierzęciem.

Osoba prowadząca: Agnieszka Herczakowska – Kołodziej psycholog dziecięcy, dogoterapeuta