KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

BIBLIOTECZKA PRZEDSZKOLNA „PODAJ DALEJ”

6 września 2017

Dzieci w każdym wieku bardzo lubią…
gdy dorośli czytają im bajki, baśnie czy też wiersze.

W Naszym Przedszkolu funkcjonuje biblioteczka przedszkolna „PODAJ DALEJ” .

Mogą z niej korzystać wszystkie dzieci.
Każde wypożyczenie odbywa się w obecności Rodzica lub Opiekuna,
który podpisuje wypożyczenie wybranej książki w założonej wcześniej karcie bibliotecznej.
Księgozbiór jest dostępny dla Rodziców w przedszkolu.

Zachęcamy wszystkich do korzystania z biblioteczki
i do czytania książek swoim pociechom.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTECZKI PRZEDSZKOLNEJ
„PODAJ DALEJ”

W NIEPUBLICZNYM JĘZYKOWO– SPORTOWYM PRZEDSZKOLU
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „MIRIADA 2” BYTOM CENTRUM

 

Z biblioteczki Przedszkola mogą korzystać dzieci z wszystkich grup.

Książki wypożyczane są tylko w obecności rodzica lub opiekuna.

Jednorazowo można wypożyczyć 1 książkę na okres nie dłuższy niż jeden tydzień.

Przed przerwą wakacyjną wypożyczone książki należy zwrócić do 15 czerwca bieżącego roku.

Kolejnej książki nie można wypożyczyć jeżeli nie oddało się poprzedniej.

Jeżeli wypożyczona książka ulegnie zniszczeniu lub zgubi się to należy odkupić taką samą lub pokryć koszt 10 zł.

Każdy mały czytelnik otrzymuje swoją pierwszą kartę biblioteczną w której odnotowane jest każde wypożyczenie książki oraz jej zwrot.

Książki można wypożyczać w każdy dzień w godzinach od 7.00 do 15.00

Koordynatorami funkcjonowania biblioteczki są p.Aneta Brzózka oraz p.Maja Molin

Księgozbiór dostępny jest na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy biblioteczce.

Księgozbiór jest własnością przedszkola.

Rodzice Młodych Czytelników zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i do jego przestrzegania.

 

Dodany przez Przedszkole Miriada

kategorie: ,