KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

Arteterapia

Arteterapia – terapia z użyciem sztuk plastycznych, która traktuje media artystyczne jako podstawowy sposób komunikacji. Odbywa się w 2-4 osobowych grupach raz w tygodniu z udziałem plastyka i pedagoga specjalnego. W zajęciach tych ważny jest nie tyle efekt końcowy pracy – gotowe dzieło plastyczne, ile wszelkie procesy, które zachodzą w psychice dziecka przy akcie tworzenia. Tak więc, najważniejsze są na tych zajęciach podejmowanie działania i aktywność twórcza dziecka.

 

Arteterapia pomaga zapobiegać pogłębianiu się stanów chorobowych, wpływa na rozwój zdolności, które mają urzeczywistnić pragnienia i zamierzenia dziecka. Pomaga również uzewnętrznić emocje, pragnienia, myśli.
Podczas zajęć zmianie ulega sposób odbioru świata. Uczeń dowiaduje się, że każda emocja, nawet przykra, nie trwa wiecznie, przemija. Dziecko nabiera dystansu do swoich uczuć i przeżyć, staje się dojrzalsze i spokojne.