KONSUMENCKI LAUR ZAUFANIA

Akcja „Podaruj znicz na Kresy 2017”

10 października 2017

 

W Bytomiu rozpoczęła się akcja zbiórki zniczy,
które 1 listopada zapłoną na mogiłach naszych rodaków
za wschodnią granicą. 

Zbiórkę już po raz jedenasty organizuje
Górnośląski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

 


Co zbieramy?

Znicze.

Dla kogo?

Zebrane znicze zapłoną na opuszczonych grobach Polaków pochowanych
m.in. na cmentarzach w Borysławiu, Chmielnickim, Drohobyczu, Lwowie,
Samborze, Stryju, Truskawcu oraz Żytomierzu.

Do kiedy i gdzie zbieramy znicze?

Do 20 października 2017 r.,
oznakowany pojemnik znajdujący się
w Przedszkolu „MIRIADA 2” Filia w Bytomiu Stroszku.

 

 

 

Dodany przez Przedszkole Miriada

kategorie: ,