Minigaleria

Andrzejki_98.jpg bal-karnawalowy_036 dzien_ziemi-gr.mlodsze_06.jpg mirida-zabrze-2015_165 pszczoly_zajecia_otwarte056.jpg swieto-dyni_052.jpg

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

na nowy rok szkolny 2017/2018

 

MIRIADA Zabrze,
ul. Park Hutniczy 
tel. 32 271 68 79

MIRIADA 2 Bytom,
ul. Strzelców Bytomskich 16 a   tel. 32 280 10 55

MIRIADA 2- FILIA Bytom Stroszek,
ul. Strzelców Bytomskich 200
tel. 32 778 34 54

 

 

Pobyt w naszych Przedszkolach proponujemy
w trzech opcjach do wyboru:

Bezpłatny 5- godzinny pobyt w przedszkolu dzieci
w wieku 2,5- 6 lat, w godzinach 9.00 – 14.00

 • pobyt w przedszkolu bez posiłków i zajęć dodatkowych;
 • realizację podstawy programowej na wysokim poziomie;
 • zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi;
 • bardzo dobre przygotowanie do nauki w szkole podstawowej;
 • pomoc psychologiczno– pedagogiczną;
 • dla dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym (6- latki) język angielski bezpłatnie w wymiarze 1 h w tygoniu;
 • zajęcia plastyczne;
 • zajęcia teatralne.

Zajęcia dodatkowe płatne:

 • 3 zajęcia z języka angielskiego w tygodniu;
 • zajęcia umuzykalniająco- rytmiczne;
 • judo;
 • szachy;
 • tańce;
 • wyjazd na „Zielone Przedszkole”.

Całodzienny pobyt w przedszkolu dzieci
w wieku od 2,5 do 6 lat
dla rodziców opłacających czesne

W ramach tej opcji zapewniamy:

 • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego na wysokim poziomie;
 • zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi;
 • realizację rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego – przygotowanie do nauki w szkole podstawowej;
 • cztery zajęcia z języka angielskiego w tygodniu;
 • zajęcia umuzykalniająco– rytmiczne;
 • zajęcia teatralne;
 • zajęcia plastyczne;
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczną;
 • trzy posiłki;

Zajęcia dodatkowe płatne:

 • całoroczne wycieczki;
 • wyjazd na „Zielone Przedszkole”;
 • zajęcia taneczne;
 • judo;
 • szachy
 • warsztaty ceramiczne.
Zapewniamy opiekę i pracę z dziećmi posiadającymi:
– Orzeczenie do kształcenia specjalnego
– Opinię o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
Przyjmujemy dzieci z: autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, niepełnosprawnością sprzężoną i ruchową, zespołem Downa, upośledzeniem umysłowym różnego stopnia, niedowidzące
i niedosłyszące i z pozostałymi niepełnosprawnościami.

W ramach pracy z dziećmi niepełnosprawnymi zapewniamy:

 • dla dzieci posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego pracę w oparciu o Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny
 • dla dzieci z opinią o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka pracę w oparciu o Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 • pełną opiekę specjalistyczną: pedagodzy specjalni, neurologopeda, psycholog, psycholog kliniczny, rehabilitant ruchowy
 • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego na wysokim poziomie
 • zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi, metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn, metodą Knillów, metodą Frostig – Horn, wykorzystujemy pedagogikę zabawy Klanzy
 • zajęcia metodami Integracji Sensorycznej (SI)
 • zajęcia w Sali Doświadczania Świata
 • zajęcia dogoterapii
 • zajęcia arteterapii
 • bezpłatny dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Zabrza do przedszkola
 • Klub Rodziców

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

 


Jeśli są Państwo zainteresowani zapisem dziecka do naszego Przedszkola, a do podjęcia ostatecznej decyzji niezbędne są dodatkowe informacje, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Po otrzymaniu zapytania nasza konsultantka sprawdzi dostępność wolnych miejsc w wybranej placówce i skontaktuje się z Państwem w celu przedstawienia oferty Przedszkola.

Imię

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Wiek dziecka (wymagane)

Wybierz Przedszkole

Treść wiadomości